Зарахування вихованців (учнів, слухачів) до Палацу може здійснюватися протягом навчального року за їхнім бажанням і на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, як на поза конкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються Палацом та затверджуються його директором.

Для зарахування вихованців (учнів, слухачів) до окремих гуртків, об’єднань (хореографічного, циркового мистецтва тощо) потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у такому гуртку, творчому об’єднанні.

До Палацу зараховуються вихованці (учні, слухачі) віком від 5 до 35 років. Палац вживає заходів до залучення вихованців (учнів, слухачів), які потребують соціальної допомого та соціальної реабілітації.

Освітній процес у Палаці здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота,клубна робота, урок, лекція, індивідуальне навчання, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, конкурси, огляди, виставка, експедиція, репетиційні та оздоровчі табори, екскурсії тощо. Палац може залучати до участі в організаційно-масових заходах позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади та організації.

Навчальний рік у Палаці розпочинається 01 вересня. Тривалість навчального року не може бути меншої ніж 190 робочих днів. Комплектування гуртків та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 01 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого об’єднання Палацу.

Протягом навчального року за наявності вільних місць може проводитись додатковий набір.

Навчання у гуртках Палацу безкоштовне.