Комунальний заклад «Донецький Палац молоді «Юність» (далі — ПАЛАЦ) є комунальним позашкільним закладом, який здійснює діяльність з усіх напрямків позашкільної освіти.

Метою діяльності ПАЛАЦУ є навчання і виховання учнів (слухачів) у позаурочний та позанавчальний час, надання позашкільної освіти дітям за їх науковими та художньо-естетичними інтересами.

Головними завданнями ПАЛАЦУ в якості обласного методичного центру з питань розвитку дитячої художньої творчості, організації дитячого дозвілля та масової роботи є:

  • реалізація державної політики в сфері позашкільної освіти засобами культури та мистецтва;
  • надання методичної допомоги навчальним закладам системи загальної та середньої освіти з питань впровадження форм і методів художньо-естетичної роботи з учнівською молоддю в практику навчально-виховної діяльності;
  • створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей та підлітків у позашкільної освіті, організація їх оздоровлення, дозвілля і відпочинку;
  • виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва, розвиток дослідницької діяльності вихованців (учнів, слухачів) у різних видах мистецтва;
  • формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості, активної громадянської позиції, прагнення до здорового способу життя;
  • задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до особистих інтересів і здібностей;
  • просвітницька діяльність.