1. Закон про освіту

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

2. Закон про позашкільну освіту

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14

3. Конституція України

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

4. Указ президента про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580/2015

5. Національна рамка кваліфікацій

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п/paran12#n12