(18 листопада 1859 - 12 листопада 1941)

Державний та громадський діяч, перший голова уряду ЗУНР.

На зламі ХІХ та ХХ ст. з’явилася нова плеяда відомих постатей, державних діячів, українських політиків, які своєю працею, діяльністю сприяли національно-творчим процесам. На західноукраїнських землях таким визначним політичним діячем був Кость Левицький. Створення Західноукраїнської Народної Республіки відбулося, в значній мірі, під його проводом.

Кость Левицький був борцем за волю українського народу, одним з найактивніших представників галицького політичного проводу, належав до нової генерації української світської інтелігенції. Визначний політик відіграв значну роль у створенні ЗУНР та проявив себе як активний національно свідомий державний і громадський діяч, як науковець у галузі права. Його вважають символом та авторитетом для галицький політиків, державних діячів. Він був одним із засновників, організаторів і керівників багатьох політичних, культурних і економічних установ.

Високий авторитет К. Левицького, його піднесення на найвищі щаблі української політичної еліти Галичини забезпечувалися його здібностями, особистими якостями. Базою для такої діяльності була його активна участь в різних товариствах та організаціях. Вже з перших років роботи, він став відомим та успішним серед юристів Львова, оскільки був людиною невичерпної енергії і працьовитості.