Упровадження віртуальних форм роботи створює реальні можливості побудови відкритої системи безперервної освіти, а оптимальний доступ до необхідної інформації у будь-який час робить пізнавальну діяльність керівників гуртків та методистів позашкільного закладу більш ефективною. Використання он-лайн взаємодії дозволяє організувати науково-методичний простір для керівників гуртків та методистів, створює оптимальний доступ до необхідної інформації, оперативно забезпечує необхідну методичну допомогу молодим педагогам, дає можливість досвідченим поділитися досвідом роботи. Інформаційно-комунікаційні технології відкривають величезні можливості для комунікації в рамках он-лайн взаємодії: зникає потреба у одночасній присутності керівника гуртка в одному місці; мають вільний доступ до спільних ресурсів у інформаційному просторі; стають доступними досягнення окремих педагогів для усієї освітянської спільноти; з’явилась можливість ведення та підтримки електронного документообігу, доступності всіх нормативних документів; можна проводити дистанційні наради, семінари, конкурси; спрощується процедура проведення моніторингу якості освіти, методичної діяльності. Діяльність сайту комунального закладу «Донецький Палац молоді «Юність» забезпечує:

— інформування педагогічних працівників та й усіх відвідувачів про діяльність освітніх установ і Палацу зокрема;

— ознайомлення з нормативно-правовими актами, науково-методичними, практичними матеріалами з досвіду роботи;

  • запровадження проектів, програм, акцій, конкурсів тощо;

  • інформаційний супровід освітньої роботи, інноваційної, моніторингової діяльності у системі методичної роботи;

  • презентація досягнень Палацу та учасників освітнього процесу зокрема;

  • оперативне ознайомлення громадськості з різними аспектами та напрямами методичної діяльності Палацу;

  • створення умов для інтерактивної взаємодії учасників освітнього процесу, громадських організацій та зацікавлених осіб на основі використання можливостей Інтернет;

  • виявлення і підтримка перспективних інноваційних освітніх педагогічних проектів та ініціатив;

  • здійснення обміну передовим педагогічним досвідом;

  • підвищення ефективності діяльності шляхом організації різних форм дистанційного навчання засобами сайту (форум, чат, вебінар, інтернет-конференція тощо);

  • стимулювання творчої активності та самореалізації учасників освітнього процесу.

Саме на сайті здійснюються різні види моніторингу, інформаційний супровід та методичний супровід упровадження інновацій. Через віртуальні форми роботи можна проводити:

— віртуальну діагностику;

— дистанційне інформування, консультування, спілкування;

— віртуальні конкурси, Інтернет-голосування, флеш-моби.

Завідувач відділу організаційно-масової і методичної роботи Ярослава КАЛАШНИКОВА