Результати досліджень дозволяють стверджувати, що традиційна система освіти більшою мірою орієнтовна на здобуття знань, а рівень підготовки дітей до самостійного життя не відповідає сучасним вимогам. Підліткам потрібні не лише знання, а й життєві навички, що допомагають зробити життєвий вибір та досягти мети.

Процес реформування освіти в Україні являє собою спробу застосування нових форм роботи в межах старої системи. Розглядаючи інтерактивні технології навчання як інновації, слід пам`ятати, що будь-яка технологія буде мертвою, якщо реальні люди, котрі її втілюють, не сприймуть її як цілісну систему в єдності компонентів і взаємозв`язків. Розроблена й описана технологія — це одне, а її реалізація — зовсім інше, бо несе відбиток особистості, інтелекту конкретного педагога.

Головним у системі інноваційного навчання у позашкільному закладі освіти є ситуація спільної продуктивної та творчої діяльності педагога й дитини, педагога та групи, що впливає на навчання як на процес становлення особистості, її усвідомленої активності, її самоорганізації.

Перед педагогічним колективом позашкільного закладу освіти постає завдання збереження успішності освітнього процесу. Навчання та виховання — дві невід`ємні ланки цього процесу. Провідною метою виховання залишається ідеал особистості, дієздатної приймати рішення в ситуаціях морального вибору, нести відповідальність за ці рішення перед собою, оточенням, державою.

Кожна дитина — гарна, талановита. І коли вона прийшла до нас, до Палацу — має досягти успіху. І не обов`язково перші місця в конкурсах, хоча це теж важливо. Прийшовши до нас, вона має відчути себе «своєю», частинкою великої, дружної, позитивної родини незалежно від того, з якого середовища вона походить. А завдання керівника — якомога більше пізнати якомога кожного вихованця. За можливістю та необхідністю корегувати стосунки дитини та батьків, дитини й керівника гуртка, дитини та ровесників, учити дитину відвертості, адекватній поведінці, незалежно від виду занять (образотворче мистецтво, хореографія, циркове мистецтво). І допомогою в цьому є інтерактивні методи навчання.

В умовах нашого Палацу це:

  • робота над авторськими програмами;

  • модернізація освітнього процесу;

  • інновації-трансформації, котрі змінюють форму занять (нетрадиційні форми проведення занять і виховних заходів).

Система науково-методичного забезпечення, підвищення кваліфікації педагогів, створення творчого педагогічного колективу передбачає залучення педагогів до інноваційної діяльності.

Ми розглядаємо інноваційні технології методичної роботи з педагогічними кадрами як стимулюючий процес, що характеризується прагненням педагога репрезентувати власне розуміння цілей навчання і виховання. Самих теоретичних знань не досить. Необхідно, щоб кожен педагог оволодів вміннями і навичками, вмів застосовувати їх у своїй практичній діяльності.

Значне місце в сучасних соціально-економічних умовах посідає співпраця керівника гуртка з методистом, основними видами діяльності якого є робота з застосуванням сучасних методик та новітніх технологій.

Мета впровадження в роботу позашкільного закладу освіти інноваційних методів — це підвищення ефективності і якості гурткових занять.

Заняття — основна форма навчання в позашкільному закладі освіти. Через нього проходять усі діти. І треба, щоб він обов`язково був сучасним, методично грамотним, цікавим.

Освітній процес у позашкільних закладах освіти відрізняється від шкільного: метою, змістом, формами, використанням нестандартних методів і прийомів роботи, атмосферою доброзичливості і можливістю самостійного вибору дитиною напрямів діяльності.

Заняття в гуртку — та нвчальна ситуація, де не тільки викладаються знання, а й розкриваються, формуються та реалізуються особистісні особливості вихованців. Враховуючи специфіку роботи в гуртках кожен керівник вишукує, випробує власні знахідки, що відповідають його напряму роботи, його вихованцям.

Яким повинно бути заняття, щоб вихованці сказали: «Я біжу на заняття гуртка!». Безумовно — цікавим, таким, що пробуджує розум та уяву, розширює світогляд. Тому доречно використовувати в роботі інтерактивні методи навчання, ігрову діяльність, адже вони мають багато переваг:

— у роботі задіяні всі діти;

— вихованці вчаться працювати у групах (командах);

— формується доброзичливе ставлення до опонента;

— кожна дитина має можливість пропонувати свою думку;

— створюється «ситуація успіху»;

— за короткий час опановується більше матеріалу;

— формуються навички толерантного спілкування; уміння аргументувати свою точку зору, знаходити рішення проблеми.

Розглядаючи гурткове заняття як сукупність факторів педагогічно спрямованої дії на особистість дитини, враховуючи особливості освітнього процесу у Палаці, педагоги закладу пропонують різні форми проведення базових розділів заняття гуртка.

Основними базовими розділами гурткового заняття є:

— повторення вивченого матеріалу;

— пояснення нового матеріалу;

— закріплення, відпрацювання вмінь;

— домашнє завдання:

— підведення підсумків заняття.

Кожен із запропонованих розділів може бути проведений у різних формах, із застосуванням різноманітних педагогічних прийомів.

Наприклад, повторення вивченого матеріалу можна провести в формі взаємоопитування, у формі кросворду, вікторини, застосовуючи загадки, ребуси та інше, щоб зацікавити гуртківців.

«Пояснення нового матеріалу» — найбільш відповідальний розділ заняття. Якщо новий матеріал зацікавить учнів, то і вивчення його буде успішним. Позитивний настрій у вивченні нового матеріалу може надати і ілюстративний матеріал (перегляд відеопрезентацій, фотографій, творча художня робота), і екскурсія, і ситуаційна гра.

На закріплення нового матеріалу необхідно також звернути увагу. Для непосидючих, жвавих і нетерплячих дітей це найскладніший етап занять. Зробити ці тренувальні вправи, повторення і закріплення матеріалу не набридливими, а дійсно ефективними найбільш серйозне випробування для педагога. Навіть захоплені новою темою, новою роботою вихованці можуть стомитися, якщо цей розділ заняття затягнеться і перетвориться в нудний обов`язок. Тут від керівника необхідний весь арсенал педагогічних прийомів: «Роби, як я», «Змагання», бліц-конкурс на краще виконання вправи, руху, елементу роботи.

Вже вивчений, відпрацьований матеріал перестає цікавити дитину, коли повторення його буде механічним. Тому пр повторенні матеріалу слід обирати форми роботи, привабливі для дитини. Це може бути заняття-конкурс; прийом «Дитяче журі» — це надає повторенню нового змісту. Пожвавить процес повторення і прийом «Лови помилку», коли керівник (або вихованець) показує вправу, або елемент вправи з навмисною помилкою; прийом «Ідеальна оцінка» теж дещо жартівливий — учні свмі оцінюють свою роботу і повідомляють про це керівника (добра нагода для педагога з`ясувати рівень самооцінки учня, його творчі і особисті амбіції).

При підведенні підсумків заняття керівник може сам поставити крапку в занятті своєю авторитетною оцінкою в цілому, оцінити роботи окремих учнів, а може віддати оцінку виконаної роботи на розсуд вихованців. Слід відзначити про проведення серед гуртківців різних змагань, конкурсів, вікторин.

Наведені форми роботи і педагогічні прийоми лише орієнтир для починаючо-мислячого керівника. У педагогічному досвіді кожного педагога знайдеться цікавий прийом, оригінальна форма проведення окремого розділу занять, всього заняття в цілому. Педагогічні прийоми, форми роботи це лише цеглинки великої споруди педагогічного досвіду, який будується все життя і тільки від педагога залежить, що будувати: казковий Палац чи благеньку хатинку.

Завідувач відділу організаційно-масової і методичної роботи Ярослава КАЛАШНИКОВА