Корегування психологічного стану дитини на заняттях гуртка

Діти це найбільш вразлива категорія людей які по різному переживають стресові ситуації, страх, невпевненість в собі, зміну місце проживання, навчання, налагодження нових стосунків в колективі. Скорегувати емоційний та психологічний стан дитини можуть психологи, педагоги які багато часу проводять з такими дітьми. Позашкільні заклади допомагають вихованцям само реалізуватися, покращити емоційний та психологічний стан через творчу діяльність. Тому керівники гуртків повинні мати знання, бажання створювати в колективі дітей сприятливу атмосферу для успішної діяльності, творчості, заохочення дитини до самореалізації, забезпечення безконфліктного спілкування в колективі, емоційної та комфортної форми проведення занять. Завдання керівника гуртка на заняттях – якомога більше пізнати кожного вихованця, його характер, вміння його адаптуватися в новому колективі, можливості роботи в команді, брати відповідальність за колективну роботу. Він завжди повинен мати можливість корегувати стосунки дитини в колективі, родині, вчити їх відвертості, самоаналізу, відповідальності за свої висловлювання та дії, адекватної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

Задачі створення психологічного клімату на заняттях гуртка:

  • попередження стресових ситуацій, конфліктів;
  • створення позитивного емоційного та комунікативного простору для роботи вихованців:
  • підняття авторитету дитини серед вихованців:
  • заохочення дитини до роботи похвалою за старанність, вміння, навички.

Під час гурткових занять вихованці можуть реалізувати себе як особистість, адже самореалізація в підлітковому віці є однією з основних ознак цього віку. Іноді до гуртків приходять діти з негативною Я-концентрацією, які не можуть визначити свою соціальну роль в колективі, сім’ї, житті. Але на заняттях гуртка під час спілкування з однолітками, роботі керівник повинен надати цій дитині професійну емоційну підтримку, якої йому не вистачало в особистому спілкуванні. Для здорового психологічного клімату в гуртку педагогу потрібно визначитися для кожного вихованця з мотивацією роботи – прагненням їх до самореалізації у відповідності з їх природними здібностями до певних видів діяльності, наполегливості в оволодінні ними на творчому рівні. Це активне і стійке прагнення реалізується лише тоді, коли виникають чи створюються необхідні умови для цього. Мотивацію дітей можна зміцніти шляхом моделювання їх особистої поведінки, викликаючи стан задоволення, ентузіазму, бажання досягти гарних результатів в своїй роботі. Досягнення й успіх вихованців потребують постійного схвалення, підтримки, заохочення.

Для успішного корегування психологічного стану вихованців керівнику гуртка необхідно дотримуватися певних критеріїв для досягнення мети самореалізації дітей:

-допомагати вихованцям ставити перед собою реалістичні завдання; -виховувати у дітей почуття відповідальності за свої успіхи та прорахунки; -зробити ситуацію успіху в роботі досяжною для кожного вихованця; -пропонувати вихованцям різноманітні заняття, що стимулюють розвиток творчих здібностей кожної дитини індивідуально і в колективі.

В позашкільних закладах кожен вихованець одержує широкі можливості реалізації особистого потенціалу в соціально значимій діяльності, прийняття участі в концертах, спектаклях, конкурсах, виставках художньої та декоративної творчості, що крім самореалізації забезпечує активне включення дитини в життя колективу, закладу, суспільства. Це дуже позитивно впливає на психологічний стан дитини. Успішна підготовка вихованців до участі в конкурсах забезпечує співпрацю між дітьми, керівником гуртка, батьками, що є позитивним елементом в емоційному стані.

Поради керівникам гуртків для гарного психологічного клімату в колективі:

1) Педагог повинен за будь яких обставин поважати почуття власної гідності кожного з своїх вихованців і формувати у них ці почуття;

2)лише глибока пошана і довіра до дитини, дбайливе відношення до їх естетичних почуттів допоможе створити обстановку взаєморозуміння від якої залежить характер стосунків в колективі;

3) справедливість в оцінці знань і вчинків вихованців є одним з важливих регулювальників етичних стосунків. Педагог повинен бути вимогливим до дітей, але ця вимогливість має бути добро зливою, яка може бути осмислена і зрозуміла для вихованців;

4) педагогічна етика не визнає безконфліктного виховання, але вирішувати моральні конфлікти необхідно шляхом компромісних рішень, чуйного відношення до дітей, не заподіюючи дитині зайвого душевного болю;

5) щадити самолюбивість вихованців, оберігати слабких, сором’язливих від кепкування і образливих випадків інших дітей, не допускати злої іронії при прояві дітьми допитливості – одне з важливих правил, яким повинні керуватися педагоги у взаємовідносинах з вихованцями;

6) педагог повинен шукати і знаходити в кожному вихованці позитивні якості і саме на них будувати свої стосунки з дітьми. Необхідно заохочувати ініціативність дітей, але не захвалювати їх за це, не породжувати зрозумілість в одних, підриваючи віру в себе в інших дітей;

7)педагог повинен формувати у вихованців етичні орієнтири, використовуючи для цього позитивний підхід до оцінки явищ, фактів, але не забуваючи при цьому про формування їх думки про негативні явища.

Виховання сучасної дитини можливе за умови таких взаємин, які основані на взаємоповазі, взаєморозуміння і єдності цілі. Лише глибокий інтерес педагога до дітей, вивчення їх індивідуальних здібностей, гуманне відношення до них, турбота про їх духовність дозволяють зробити навчально-виховний процес в позашкільному закладі свідомим і ціле направленим.

 Методист відділу декоративно-прикладної та Тетяна Єгорова технічної творчості