Кожен керівник гуртка в залежності від професійної компетентності, досвіду праці, тематики заняття застосовує різноманітні види і форми проведення занять для досягнення найбільш очікуваних результатів. Серед форм організації навчальної діяльності гуртка виокремлюють індивідуальну, гурткову, парну, фронтальну, колективну роботу. Кожен із цих видів може бути оптимальним на конкретному етапі навчання та повніше, ніж інші, забезпечувати вирішення поставлених на занятті задач.

В цілому діяльність гуртківців є колективною. На заняттях вихованцям подобається працювати парами, радитися, обговорювати процес виконання завдання. Це відбувається тому, що гуртківці відчувають потребу в спілкуванні. Працюючи в складі групи, вони на власному досвіді переконуються в користі спільного планування, розподілі обов’язків. Вихованці спілкуючись між собою привчаються діяти злагоджено, формуючи почуття колективної відповідальності за результат спільної діяльності а також визначенні своєї ролі в цьому процесі. Групова форма роботи — це така побудова роботи, де вся група гуртківців об’єднується в мікрогрупи по 3-8 осіб для виконання певного завдання. Завдання видається всій групі, а не окремій дитині. Така форма організації діяльності вимагає певних зусиль і здібностей кожного, а це є природним стимулом здорового творчого змагання. Вона передбачає включення групи вихованців у спільне планування навчальної діяльності, виховання, визначення інформації, обговорення, взаємний контроль. Вона зумовлює роботу дітей над єдиним завданням. Темп роботи залежить від складу групи. Кожен гуртківець індивідуально сприймає інформацію, а керівник гуртка повинен так планувати завдання, щоб можна було врахувати і оцінити індивідуальний внесок кожного члена групи. Від керівника гуртка залежить правильне формування групи так, щоб із максимальною ефективністю кожен член групи міг себе реалізувати. Для цього до груп включають гуртківців із різним рівнем інформованості щоб вони мали можливість допомагати один одному, й ураховують соціально-психологічні чинники, тобто не включають до групи дітей, хто негативно ставиться до когось із групи. Під час групової роботи з’являється більше можливостей для реалізації індивідуального підходу до навчання, ніж під час колективної, оскільки створюються сприятливіші умови діяти відповідно до індивідуальних здібностей кожного вихованця. На жаль під час колективної та індивідуальної форм роботи така можливість обмежена Тут гуртківець ізольовано від інших сприймає і засвоює навчальний матеріал. Його зусилля проявляються паралельно із зусиллями інших. У процесі групової роботи гуртківці обмінюються інформацією, взаємо оцінюють свої знання, зіставляють відповіді, з’ясовують де допущено помилку. Так створюється атмосфера демократизму, дружнього спілкування, відповідальність за результати праці. Групи можуть бути постійними і тимчасовими. З метою кращої організації роботи доцільно керівнику гуртка самому визначати робочі місця для кожного гуртківця. При цьому слід дотримуватися таких вимог. Необхідно враховувати психологічну сумісність, бажання вихованців, потенційні можливості для успішної спільної діяльності, санітарно-гігієнічні й медичні умови. Під час роботи в групах діти краще познають одне одного. Оптимальний склад груп формується поступово з метою уникнення непорозумінь між дітьми, які інколи виникають. Слід звернути увагу на те, що під час групової роботи виникає певний шум у групі. Це не порушення дисципліни, це своєрідна робоча обстановка, завдяки якій вихованці з пасивних слухачів перетворюються в активних учасників процесу. Масове анкетування вихованців засвідчило, що вони цього шуму навіть не помічають.

Організація роботи керівника гуртка під час групових занять:

 переконайтеся, що всі вихованці мають знання, необхідні для виконання завдання. Якщо робота виявиться занадто складною для більшості дітей, вони не стануть докладати зусиль;

 об’єднайте вихованців у групи спочатку 3-5 осіб, це оптимальна межа для проведення занять. У процесі формування груп остерігайтеся навішувати будь які «ярлики» вихованцям (ти головний, ти лідер, ти тільки допомагаєш, ти тільки спостерігач та інші). Кожному вихованцю необхідно визначити його роль у спільній роботі щоб він не відчував себе слабким чи зайвим;

 зачитуйте завдання групі, організуйте порядок виконання, пропонуйте учасникам групи висловлюватися по черзі, заохочуйте групу до роботи, підбивайте підсумки роботи;

-дайте кожній групі конкретне завдання й інструкцію щодо організації роботи. Намагайтеся зробити інструкції максимально чіткими. Малоймовірно що група може сприйняти більше двох інструкцій за раз;

 під час роботи груп запропонуйте їм свою допомогу. Зупинившись біля кожної групи не відволікайте увагу на себе. Продумайте свою роль у подібній ситуації;

 визначте чіткі критерії оцінки виконаної роботи та обов’язково повідомите про них вихованцям на початку роботи;

 запитайте у вихованців чи була проведена робота корисною і чого вони навчилися. Використайте їхні ідеї наступного разу;

 прокоментуйте роботу групи з погляду і навчальних результатів і питань організації процедури групової діяльності.

Досліджуючи групову навчальну діяльність вихованців, можна зробити висновок, що вона сприяє підвищенню рівня продуктивної діяльності на занятті, організації більш ритмічної діяльності кожного вихованця. Вона дає змогу реалізувати виховну функцію заняття не лише шляхом змісту, а й шляхом організації навчальної діяльності. Взаємний контакт вихованців під час виконання завдань сприяє встановленню дружніх відносин, формує почуття обов’язку і відповідальності за спільну працю, що матиме важливе значення у майбутній трудовій діяльності після закінчення навчального закладу. Групова робота привчає вислуховувати думку товариша, доводити правильність власних відповідей, приймати колективні рішення, вболівати за успіх спільної праці.

Кожен керівник гуртка повинен застосовувати різні методи навчання вихованців, тому що їх різноманітність дозволяє зробити заняття більш цікавим, насиченим, інформаційно корисним, практично результативним. Застосування нових інтерактивних форм в поєднанні з класичними дає керівнику гуртка можливість всебічного професійного роста, а вихованцям зростання зацікавленості у вибраному напряму своєї творчої направленості.

Методист відділу декоративно-прикладної та технічної творчості Тетяна ЕГОРОВА