Ірина Іванівна Каверіна

Керівник гуртка

Театр-студія «4-поверх»

Проблема розвитку творчих здібностей особистості є однією з пріоритетних в педагогіці, оскільки прогрес суспільства — це шлях постійної творчості, подолання стереотипів і вироблення нових, нестандартних, часто, несподіваних ідей, оригінальних підходів і шляхів до їх втілення.

На сучасному етапі все більше уваги приділяється пошуку перспективних підходів до вирішення проблеми гуманізації процесу виховання, стимулювання пізнавальної активності вихованців, накопиченню досвіду їх творчої діяльності. В реалізації цього складного процесу важлива роль належить мистецтву, що допомагає дітям глибше пізнати себе, свій внутрішній світ, спонукає до самовдосконалення.

Театр — це світ мистецтва, який духовно збагачує людину, допомагає глибше пізнати красу навколишнього світу. Привернути дітей до театрального мистецтва, виховати й зберегти природну сутність особистості дитини, її індивідуальність, вплинути на розвиток її духовно-естетичних якостей — завдання теотрального гуртка позашкільного навчального закладу.
Театр — це синтез багатьох мистецтв:

  • літературної діяльності (читання п’єси за ролями, постанова вистави);
  • образотворчої діяльності (добір одягу персонажів, малювання декорацій, виготовлення атрибутів);
  • музичної діяльністі (виконання пісень, інсценування музичних творів тощо).

Тому в театральному гуртку позашкільного закладу є можливість розкрити різні сторони творчих здібностей і нахилів вихованців, сприяти їх розвитку.

Зміст націлений на реалізацію вихованцями їхніх творчих здібностей, виявлення й реалізацію акторських здібностей дітей, формування комунікативних навичок.

Заняття у гуртку допомагає вихованцям у свідомому виборі професії. І не обов’язково, щоб це була професія актора. Важливо, що вони навчаться бачити прекрасне в мистецтві, у житті, відчувати радість від пізнання і спілкування з прекрасним. Діти знайомляться з народними святами та звичаями, виховуються у повазі та любові до рідної землі.

У роботі колективу можуть брати участь і дорослі: педагоги, батьки, актори-професіонали.

  • Фотографії