Виховання дітей — щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дітей. Керівниками гуртків використовується різні форми роботи з батьками — бесіди, родинні свята, відкриті заняття, індивідуальні зустрічі. Важливе завдання колективу позашкільного закладу полягає у тому, щоб створити у батьків правильне уявлення про позашкільний заклад, показати, яке широке поле творчої діяльності пропонує той чи інший його гурток, якими достоїнствами і професійними якостями володіють педагоги, до якого рівня здатні розвинути творчі здібності дітей. Водночас доцільно звернути увагу на те, як доповнюють знання, набуті у школі, знання в гуртках за інтересами, якими трудовими навичками діти оволодівають, які організаторські здібності розвиває гурток, як допомагає у виборі життєвого шляху, майбутньої професії. Бесіди дають батькам уявлення про сьогоднішній і майбутній зміст діяльності їхніх дітей у гуртках позашкільного закладу, про можливості співробітництва з педагогами, про величезні виховні резерви позашкільної роботи, спрямованої на задоволення і розвиток інтересів і схильності дітей.

План роботи Батьківської ради

№ з / п

Порядок денний засідання

Дата засідання

Відповідальний

Засідання № 1

1.

Підсумки освітньої діяльності Палацу за І семестр

Січень

Заступник директора з НВР

2.

Вивчення нормативних документів, що стосуються батьківського комітету

Заступник директора з НМР

3.

Зміцнення матеріальної бази Палацу

Заступник директора з НВР

4.

Тематична дискусія «Запобігання шкідливим звичкам у підлітків»


Методист відділу художньої самодіяльності

5.

Різне


Засідання № 2

1.

Підсумки освітньої діяльності Палацу за рік. Визначення пріоритетних напрямів роботи на наступний навчальний рік

Травень

Заступник директора з НВР

2.

Про організацію допомоги переселенцям зі сходу, дітям учасників АТО

Завідувач відділу художньої самодіяльності

3.

Бесіда «Протидія насильству в сім’ї та жорстокому поводженню з дітьми»

Заступник директора з НМР

4.

Різне


Засідання № 3

1.

Про обговорення планів на 2019-2019 навчальний рік

Жовтень

Завідувач відділу художньої самодіяльності

2.

Вимоги до позашкільного закладу та сім’ї до навчання і виховання дитини у гуртку

Заступник директора з НВР

3.

Різне